Big King 64rán 30mm Big King 64rán 30mm

Kód tovaru: 127 EAN: 127
Big King 64rán 30mm Big King 64rán 30mm
Kód tovaru: 127 EAN: 127

Počet rán:64 Kaliber rán:30 mm Výška efektov:40 m Šírka efektov:30 m Trvanie efektov cca.:80 sekúnd Kategória:F3 predaj od 21 rokov Miesto použitia:exteriér v x š x h:225 x 293 x 293 mm Pokračovať

Cena s DPH
72.00 € 62.40 €
Cena bez DPH
52.00 €

BEZPEČNOSTNé POKYNY: výrobok musí stát na rovné, pevné a neholavej podložke. Je vhodné ho ukotvit proti prevráteniu Pri zapálení se nikdy nenaklánat nad výmetnou části kompaktu. Po zapálení odstupte alespoň o 10-20 metrov. Vždy dbejte pokyny uvedených v návode k obsluhe!

NEBEZPEČÍ: Zákaz fajčiť! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, tlakové vlny nebo zasiahnutí částicemi. Chraňte před teplem, horucimi povrchy, jiskrami, otevoreným ohnom a inými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazom/treniu. Používejte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare. V pripade požáru: vykliďte priestor. Kvoli nebezpečenstvu výbuchu haste z dostatečné vzdialenosti. Požiar NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečíenstvo výbuchu. Uchovávejte iba v povodnom balení.


Spýtajte sa nás
Otázky a odpovede
Zatiaľ nebola pridaná žiadna otázka.
Napíšte svoj názor
Hodnotenia
Zatiaľ nebolo pridané žiadne hodnotenie.