Bezpečnosť pri používaní pyrotechniky

Bezpečnosť pri používaní pyrotechniky

K oslavám príchodu Nového roku už tradične patrí ohňostroj a rôzna zábavná pyrotechnika. No pyrotechnika sa čoraz viac stáva obľúbená aj ako príjemné spestrenie osláv, svadieb či susedských a firemných večierkov. 

Ako každý sortiment aj zábavná pyrotechnika má veľa rôznych druhov. Od tých bezpečných až po tie, ktoré si vyžadujú povolenie na ich použitie. 

Zábavná pyrotechnika sa delí do štyroch základných kategórií 

F1 -  Patria sem rôzne motýle, bzučiaky, píšťalky, fontánky a prskavky, z ktorých sa niektoré môžu používať aj v interiéroch. Tieto sú určené pre osoby staršie ako 15 rokov. Pozrieť pyrotechniku pre deti

F2 - Sem patrí pyrotechnika, ktorú si môžu zakúpiť osoby staršie ako 18 rokov. Napríklad rímske sviece, fontány s väčším rozptylom či niektoré druhy kompaktov, rakiet a delobuchov. Pyrotechnika pre dospelých

F3 - Tento typ pyrotechniky sa predáva osobám starším ako 21 rokov. Patria sem rakety, delobuchy alebo kompakty, ktoré predstavujú stredne veľké nebezpečenstvo. Pozrieť ohňostroje

F4 - Patrí len do rúk osôb s odbornou spôsobilosťou.

Desatoro používania pyrotechniky

Dodržujte toto desatoro bezpečnosti a pyrotechnika bude radosť a tešiť z nej sa budete nielen vy ale aj vaše okolie.

  1. Nikdy neupravujte pyrotechniku a ani sa nesnažte vyrobiť si vlastnú doma.
  2. Vždy manipulujte s pyrotechnikou triezvy.
  3. Pyrotechnika nepatrí do rúk deťom!!!
  4. Z okolia použitia pyrotechniky odstráňte všetko horľavé.
  5. Dodržujte bezpečnostný okruh, ktorý je uvedený na každom obale.
  6. Po zapálení pyrotechniky sa rýchlo vzdiaľte.
  7. Pyrotechniku používajte len na účel, na ktorý je určená.
  8. Pyrotechniku mierte vždy mimo budov.
  9. Pyrotechniku nikdy neprenášajte vo vrecku.
  10. Dodržujte bezpečnostné pokyny, ktoré sú uvedené na každom výrobku.

Zábavnú pyrotechniku a ohňostroje nakupujte len od spoľahlivých a licencovaných predajcov.

Títo predávajú iba produkty, ktoré spĺňajú normy EU a sú testované na bezpečné použitie. 

Nikdy nenakupujte pyrotechniku nelegálne

Nezabúdajte bezpečnosť je na prvom mieste a je na nezaplatenie!!!