História ohňostrojov

História ohňostrojov

Vznik ohňostroja je opradený rôznymi legendami.


Najznámejšia legenda hovorí o kuchárovi ktorý náhodou zmiešal drevené uhlie a liadok čo následne pridal do ohňa na ktorom práve varil. Výsledkom boli zaujímavé výbuchy. Takto úplnou náhodou vznikol pušný prach,ktorý tvorí základ pyrotechniky dodnes.

Ďalšia legenda hovorí o mníchovi menom Li Tian z provincie Hunan v Číne. Práve tohto mnícha považujú za otca ohňostrojov a priekopníka zábavnej pyrotechniky. Napĺňal bambusové výhonky pušným prachom, čím vyrobil prvé petardy. Zapaľoval ich na začiatku nového roku, aby výbuchmi odohnal zlých duchov.
Číňania vytvorili umenie svetla na oblohe a verili že za jeho pomoci budú chránený od zla. 

Napriek tomu, že čínske legendy sú najznámejšie nie je vylúčené že v skutočnosti ohňostroje pochádzajú z Indie, či Arábie.

V 15. storočí sa ohňostroje stali veľmi populárne. Boli súčasťou osláv najmä pri vojenských víťazstvách, neskôr aj na oslavách pri narodení, či práve naopak pri úmrtí.

Neskôr však Číňania objavili aj ničivú silu čierneho pušného prachu a obrátili ho proti svojim nepriateľom. Začali ho používať na vojenské účely. Veľmi známe sú napríklad rakety v tvare draka. Tie vystreľovali na nepriateľské vojská. Takýto princíp sa dodnes používa pri výrobe rakiet v pyrotechnike.

Cesta ohňostroja do Európy

Do Európy pušný prach priniesol benátsky kupec Morco Polo okolo 13 storočia.
U nás si strelný prach našiel dve uplatnenia. To prvé smutné uplatnenie bolo vynájdenie strelnej zbrane. Údajne prvé použitie pušného prachu v Európe bola bitka pri Kresčaku, kde Angličania bojovali proti Francúzom. Táto bitka bola začiatok storočnej vojny a bola označená ako koniec rytierstva.

To krajšie a veselšie uplatnenie bolo práve vo výrobe pyrotechniky a ohňostrojov. Používali ich vládcovia na oslavy. Za prvý kráľovský ohňostroj sa považuje svadobný ohňostroj kráľa Henryho VII v roku 1486.

Taliani v čase renesancie začali do pušného prachu pridávať v malých množstvách kov a iné prísady. Chceli aby bol ohňostroj farebný alebo vytváral rôzne obrazce, ktoré sú v pyrotechnike využívané dodnes.

Dnes je už ohňostrojár človek so schopnosťami a vedomosťami z odborov ako sú elektronika, chémia, meteorológia…
Ohňostroj dnes robí radosť všetkým či už veľkým alebo malým.