Skladovanie a likvidácia zábavnej pyrotechniky

Skladovanie a likvidácia zábavnej pyrotechniky

Je dôležité vedieť ako správne skladovať kúpenú pyrotechniku ale aj ako ju správne zlikvidovať.

Pyrotechniku skladujte na chladnom a suchom mieste, kde nemajú prístup deti! Pyrotechnika sa nesmie skladovať vo vlhkom prostredí.
Nenechávajte zábavnú pyrotechniku v blízkosti krbov, pecí, otvoreného ohňa a zapálených sviečok. Teplota prostredia nesmie prekročiť 40°C.

Likvidácia pyrotechniky

Ak sa vám nepodarí odpáliť pyrotechniku na prvý pokus, rozhodne sa o to nepokúšajte znova. Platí pravidlo - ku pyrotechnike ktorá nevybuchla pristupujte zboku a nikdy sa nenakláňajte ponad pyrotechnický výrobok. Mohlo totiž prísť k oneskoreniu, ktoré ste vyhodnotili ako zlyhanie a ohňostroj sa môže práve v čase keď ste pri ňom spustiť.

V návodoch na použitie sa podľa legislatívy musí uvádzať aj to, ako nakladať s pyrotechniku, ktorá zlyhala. No vo všeobecnosti platí, že po zlom odpálení nechajte pyrotechniku ležať aj niekoľko hodín. Potom ju namočte na 24 až 48 hodín do vody, aby dobre nasiakla a následne ju môžete zakopať do zeme, kde sa bezpečne rozloží, alebo vložte pyrotechniku do uzatvárateľnej kovovej nádoby na odpadky.

Nikdy neodkladajte použitú pyrotechniku v interiéri!!