Brocade war 49 rán / 30mm

Kód tovaru: 1385 EAN: 1385
Brocade war 49 rán / 30mm
Kód tovaru: 1385 EAN: 1385

Popis 28 rán zlatá brokátová koruna s červenými/modrými koncami, 21 rán strieborná mína s červenou stopou+titanová explózia Pokračovať

Cena s DPH
72.00 € 69.60 €
Cena bez DPH
58.00 €
Skladom 4 ks

BEZPEČNOSTNé POKYNY: výrobok musí stát na rovné, pevné a neholavej podložke. Je vhodné ho ukotvit proti prevráteniu Pri zapálení se nikdy nenaklánat nad výmetnou části kompaktu. Po zapálení odstupte alespoň o 10-20 metrov. Vždy dbejte pokyny uvedených v návode k obsluhe!

NEBEZPEČÍ: Zákaz fajčiť! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, tlakové vlny nebo zasiahnutí částicemi. Chraňte před teplem, horucimi povrchy, jiskrami, otevoreným ohnom a inými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazom/treniu. Používejte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare. V pripade požáru: vykliďte priestor. Kvoli nebezpečenstvu výbuchu haste z dostatečné vzdialenosti. Požiar NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečíenstvo výbuchu. Uchovávejte iba v povodnom balení.

Diameter: 25 mm
Number of shots: 49
Duration time: 30 s
Class of danger: F3
ADR: 1.3G
Spýtajte sa nás
Otázky a odpovede
Zatiaľ nebola pridaná žiadna otázka.
Napíšte svoj názor
Hodnotenia
Zatiaľ nebolo pridané žiadne hodnotenie.