Petardy Búchaci Koberček 200ran 1ks

Kód tovaru: 85 EAN: 85
Petardy Búchaci Koberček 200ran 1ks
Kód tovaru: 85 EAN: 85

Popis Koberček 200 rán, skladá sa z veľkých petárd. Dĺžka : 72 cm Počet ks v balení : 1 Pokračovať

Cena s DPH
2.04 € 1.79 €
Cena bez DPH
1.49 €
Skladom > 5 ksKoberček sa skladá zo 200ks prepojených extra silných petárd. Po zapálení knotku sa cca po 3-6 sekundách ozve rad explózií sa zábleskom.

  • Počet rán: 20
  • Poček kusov v balení: 1
  • Balenie v kartóne: 8/10
  • Trieda nebezpečenstva: Kategória 2

Bezpečnostné opatrenia:

Položte na zem a ihneď po zapálení ustúpte aspoň do vzdialenosti 5 metrov.

Nikdy nehádžte petardy na osoby, zvieratá a iné živé a neživé objekty

BEZPEČNOSTNé POKYNY: výrobok musí stát na rovné, pevné a neholavej podložke. Je vhodné ho ukotvit proti prevráteniu Pri zapálení se nikdy nenaklánat nad výmetnou části kompaktu. Po zapálení odstupte alespoň o 10-20 metrov. Vždy dbejte pokyny uvedených v návode k obsluhe!

NEBEZPEČÍ: Zákaz fajčiť! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, tlakové vlny nebo zasiahnutí částicemi. Chraňte před teplem, horucimi povrchy, jiskrami, otevoreným ohnom a inými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazom/treniu. Používejte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare. V pripade požáru: vykliďte priestor. Kvoli nebezpečenstvu výbuchu haste z dostatečné vzdialenosti. Požiar NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečíenstvo výbuchu. Uchovávejte iba v povodnom balení.

Spýtajte sa nás
Otázky a odpovede
Zatiaľ nebola pridaná žiadna otázka.
Napíšte svoj názor
Hodnotenia
Zatiaľ nebolo pridané žiadne hodnotenie.