Ohnostroj Kompakt California sunshine 49 rán 20mm

Kód tovaru: 1518 EAN: 1518
Ohnostroj Kompakt California sunshine 49 rán 20mm
Kód tovaru: 1518 EAN: 1518

Efekt zábavnej pyrotechniky California sunshine Kompaktný ohňostroj California sunshine je sprevádzaný rôznymi viacfarebnými efektami. Tento ohňostroj vypáli do vzduchu 49 rán ráže 20 mm a celá show trvá 50 sekúnd. Kategória: F2 Rozmer produktu: Dĺžka : 17,5 cm Výška : 12,5 cm Šírka : 17,5 cm Pokračovať

Cena s DPH
26.40 € 21.00 €
Cena bez DPH
17.50 €
Skladom 5 ks

Bezpečnosť zábavnej pyrotechniky:

Pri používaní zábavnej pyrotechniky vždy myslite vašu bezpečnosť a bezpečnosť vášho majetku. Dodržiavajte pokyny napísané v návode na použitie a s pyrotechnikou manipulujte opatrne. Zábavnú pyrotechniku skladujte s dôrazom na to, že ide o horľavý materiál. Nepoužívajte pyrotechniku po dobe exspirácie.

BEZPEČNOSTNé POKYNY: výrobok musí stát na rovné, pevné a neholavej podložke.. Po zapálení odstupte alespoň o 10-20 metrov. Vždy dbejte pokyny uvedených v návode k obsluhe!

NEBEZPEČÍ: Zákaz fajčiť! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, tlakové vlny nebo zasiahnutí částicemi. Chraňte před teplem, horucimi povrchy, jiskrami, otevoreným ohnom a inými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazom/treniu. Používejte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare. V pripade požáru: vykliďte priestor. Kvoli nebezpečenstvu výbuchu haste z dostatečné vzdialenosti. Požiar NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečíenstvo výbuchu. Uchovávejte iba v povodnom balení.

Spýtajte sa nás
Otázky a odpovede
Zatiaľ nebola pridaná žiadna otázka.
Napíšte svoj názor
Hodnotenia
Zatiaľ nebolo pridané žiadne hodnotenie.