Fontána PYRO SHOW FOUNTAINS

Kód tovaru: 158 EAN: 158
Fontána PYRO SHOW FOUNTAINS
Kód tovaru: 158 EAN: 158

Efekt: multiefektní Zlož: 168g Čas: 92s Trieda nebezpečenstva: F2 ADR: 1,4G Pokračovať

Cena s DPH
9.60 €
Cena bez DPH
8.00 €
Skladom > 5 ks

Bezpečnostné pokyny:

podložka pod fontánou musí byť nehorľavá a pevná. Fontánu postavte tak,

aby sa neprevrhla. Po zapálení fontány ihneď odstúpte aspoň o 5 metrov.

Zápalnice nikdy nezapaľujte tak, aby akákoľvek časť vášho tela bola nad

výmetnou časťou fontány.

BEZPEČNOSTNé POKYNY: výrobok musí stát na rovné, pevné a neholavej podložke. Je vhodné ho ukotvit proti prevráteniu Pri zapálení se nikdy nenaklánat nad výmetnou části kompaktu. Po zapálení odstupte alespoň o 10-20 metrov. Vždy dbejte pokyny uvedených v návode k obsluhe!

NEBEZPEČÍ: Zákaz fajčiť! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, tlakové vlny nebo zasiahnutí částicemi. Chraňte před teplem, horucimi povrchy, jiskrami, otevoreným ohnom a inými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazom/treniu. Používejte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare. V pripade požáru: vykliďte priestor. Kvoli nebezpečenstvu výbuchu haste z dostatečné vzdialenosti. Požiar NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečíenstvo výbuchu. Uchovávejte iba v povodnom balení.

Spýtajte sa nás
Otázky a odpovede
Zatiaľ nebola pridaná žiadna otázka.
Napíšte svoj názor
Hodnotenia
Zatiaľ nebolo pridané žiadne hodnotenie.