Kerberos 19 Rán Kaliber 30mm

Kód tovaru: 1392 EAN: 1392
Kerberos 19 Rán Kaliber 30mm
Kód tovaru: 1392 EAN: 1392

Kerberos 19 Rán Kaliber 30mm vystreli 19 rán raže 30m . Efekt sa obmiena po každom vystrele. Pokračovať

Cena s DPH
23.40 € 22.80 €
Cena bez DPH
19.00 €

BEZPEČNOSTNé POKYNY: výrobok musí stát na rovné, pevné a neholavej podložke. Je vhodné ho ukotvit proti prevráteniu Pri zapálení se nikdy nenaklánat nad výmetnou části kompaktu. Po zapálení odstupte alespoň o 10-20 metrov. Vždy dbejte pokyny uvedených v návode k obsluhe!

NEBEZPEČÍ: Zákaz fajčiť! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, tlakové vlny nebo zasiahnutí částicemi. Chraňte před teplem, horucimi povrchy, jiskrami, otevoreným ohnom a inými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazom/treniu. Používejte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare. V pripade požáru: vykliďte priestor. Kvoli nebezpečenstvu výbuchu haste z dostatečné vzdialenosti. Požiar NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečíenstvo výbuchu. Uchovávejte iba v povodnom balení.

Diameter: 30 mm
Number of shots: 19
Duration time: 35 s
Class of danger: F2
ADR: 1.4G
Spýtajte sa nás
Otázky a odpovede
Zatiaľ nebola pridaná žiadna otázka.
Napíšte svoj názor
Hodnotenia
Zatiaľ nebolo pridané žiadne hodnotenie.