Kompaktný ohňostroj No sound Fireworks 49 rán / 25 mm

Kód tovaru: 1401 EAN: 1401
Kompaktný ohňostroj No sound Fireworks 49 rán / 25 mm
Kód tovaru: 1401 EAN: 1401

7 různobarevných efektu, bez hluku Pokračovať

Cena s DPH
36.00 € 32.40 €
Cena bez DPH
27.00 €

BEZPEČNOSTNé POKYNY: výrobok musí stát na rovné, pevné a neholavej podložke. Je vhodné ho ukotvit proti prevráteniu Pri zapálení se nikdy nenaklánat nad výmetnou části kompaktu. Po zapálení odstupte alespoň o 10-20 metrov. Vždy dbejte pokyny uvedených v návode k obsluhe!

NEBEZPEČÍ: Zákaz fajčiť! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, tlakové vlny nebo zasiahnutí částicemi. Chraňte před teplem, horucimi povrchy, jiskrami, otevoreným ohnom a inými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazom/treniu. Používejte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare. V pripade požáru: vykliďte priestor. Kvoli nebezpečenstvu výbuchu haste z dostatečné vzdialenosti. Požiar NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečíenstvo výbuchu. Uchovávejte iba v povodnom balení.

Kaliber 25mm
Počet rán 36 - 99 ran
Dĺžka efektu (s) 40
Kategórie nebezpečenstva F2 - od 18 rokov
Rozmery VxŠxH (mm) 150x210x210
ADR zaradenie 1.4G
Spýtajte sa nás
Otázky a odpovede
Zatiaľ nebola pridaná žiadna otázka.
Napíšte svoj názor
Hodnotenia
Zatiaľ nebolo pridané žiadne hodnotenie.