New identity series 300rán 25mm

Kód tovaru: 204 EAN: 204
New identity series 300rán 25mm
Kód tovaru: 204 EAN: 204

Počet rán:300 Kaliber rán:25 mm Výška efektov:30 m Šírka efektov:22 m Trvanie efektov cca.:260 sekúnd Kategória:F3 predaj od 21 rokov Miesto použitia:exteriér v x š x h:150 x 900 x 300 mm Bezpečný, jednoduchý návod na obsluhu na jedno zapálenie, s popisom na výrobku schválené EU certifikátom CE Pre väčší ohňostroj môžete použiť viac kompaktov, na začiatok menší priemer a na záver väčšie priemery. Zábavnú pyrotechniku používajte vždy s ohladom na bezpečnosť osôb a majetku. Pripravte si na dosah vodu, alebo hasiaci prístroj. Dodržiavajte pokyny napísané v návode na použitie, skladujte bezpečne a v suchom prostredí, keďže ide o horľavý materiál. Nepoužívajte po dobe spotreby. Pred použitím skontrolujte ohňostroj, či nie je poškodený, v prípade poškodenia nie je možné ho bezpečne použiť. Návod na použitie: Kompakt umiestniť do voľného priestranstva na rovnú nehorľavú plochu, mimo ohrozenia osôb, budov, stromov a majetku. Pri zapaľovaní sa nikdy nenakláňať so žiadnou časťou tela nad výmetnú časť kompaktu. Zapáliť zápalnú šnúru, odstúpiť na 25metrov, ohňostroj sa spustí o 5 - 10sekúnd, a užívajte si neopakovateľné chvíle fantastických efektov. V prípade zlyhania nikdy nenazerajte do výmetnej časti ohňostroja, po 20 minút polejte vodou a zakopte do zeme, iná manipulácia je zakázaná! Pokračovať

Cena s DPH
264.00 € 228.00 €
Cena bez DPH
190.00 €

BEZPEČNOSTNé POKYNY: výrobok musí stát na rovné, pevné a neholavej podložke. Je vhodné ho ukotvit proti prevráteniu Pri zapálení se nikdy nenaklánat nad výmetnou části kompaktu. Po zapálení odstupte alespoň o 10-20 metrov. Vždy dbejte pokyny uvedených v návode k obsluhe!

NEBEZPEČÍ: Zákaz fajčiť! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, tlakové vlny nebo zasiahnutí částicemi. Chraňte před teplem, horucimi povrchy, jiskrami, otevoreným ohnom a inými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazom/treniu. Používejte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare. V pripade požáru: vykliďte priestor. Kvoli nebezpečenstvu výbuchu haste z dostatečné vzdialenosti. Požiar NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečíenstvo výbuchu. Uchovávejte iba v povodnom balení.

Spýtajte sa nás
Otázky a odpovede
Zatiaľ nebola pridaná žiadna otázka.
Napíšte svoj názor
Hodnotenia
Zatiaľ nebolo pridané žiadne hodnotenie.