Ohnostroj Kompakt 100 rán 30 mm Signature Range

Kód tovaru: 1383 EAN: 1383
Ohnostroj Kompakt 100 rán 30 mm Signature Range
Kód tovaru: 1383 EAN: 1383

Pyrotechnika Kompakt 100 rán / 30mm Signature Range Jedná sa o kompakt v tvare kvádra, vnútri ktorého sú uložené jednotlivé rany. Kompakt umiestnite na rovnú a pevnú..Nasledne začnu po 3-6 sekundach vyletovat efekty Pokračovať

Cena s DPH
174.00 € 162.00 €
Cena bez DPH
135.00 €
Skladom 1 ks

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY: výrobok musí stáť na rovnej, pevnej a nehorľavé podložke. Je vhodné ho ukotviť proti prevráteniu. Pri zapálení sa nikdy nenaklánět nad výmetnou časti kompaktu. Po zapálení odstúpte aspoň o 10-20 metrov. Vždy dbajte pokynov uvedených v návode na obsluhu!

https://clients1.google.com/co..." data-uilc="cs" id="tw-container">

NEBEZPEČENSTVO: Zákaz fajčenia! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, výbuchu alebo zasiahnutia časticami. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Nevystavujte brúseniu / nárazu / treniu. Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare. V prípade požiaru: Priestory evakuujte. Kvôli nebezpečenstvu výbuchu požiar haste z diaľky. Požiar NEHASTE, ak sa dostane k výbušninám. Nebezpečenstvo výbuchu. Uchovávajte len v pôvodnom balení. Odstráňte obsah / nádobu odovzdaním k likvidácii oprávnenej osobe.

Code:C1003SIG/C
Diameter: 30 mm
Number of shots: 100
Duration time: 100 s
Class of danger: F3
ADR: 1.3G

Spýtajte sa nás
Otázky a odpovede
Zatiaľ nebola pridaná žiadna otázka.
Napíšte svoj názor
Hodnotenia
Zatiaľ nebolo pridané žiadne hodnotenie.