Ohňostroj Little boy 16ran

Kód tovaru: 1525 EAN: 1525
Ohňostroj Little boy 16ran
Kód tovaru: 1525 EAN: 1525

NEC 1ks = 96 g Titan salut efekty. Bezpečný, jednoduchý návod na obsluhu na jedno zapálenie, s popisom na výrobku schválené EU certifikátom CE. Pokračovať

Cena s DPH
6.00 €
Cena bez DPH
5.00 €
Skladom > 5 ks

BEZPEČNOSTNé POKYNY: výrobok musí stát na rovné, pevné a neholavej podložke.. Po zapálení odstupte alespoň o 10-20 metrov. Vždy dbejte pokyny uvedených v návode k obsluhe!

NEBEZPEČÍ: Zákaz fajčiť! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, tlakové vlny nebo zasiahnutí částicemi. Chraňte před teplem, horucimi povrchy, jiskrami, otevoreným ohnom a inými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazom/treniu. Používejte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare. V pripade požáru: vykliďte priestor. Kvoli nebezpečenstvu výbuchu haste z dostatečné vzdialenosti. Požiar NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečíenstvo výbuchu. Uchovávejte iba v povodnom balení.

Height9,6 cm
Width12,5 cm
Depth9,6 cm
Weight0,77 kg
Hmotnosť výbušniny v kg0,096
Objem výbušniny v m30,0015
Spýtajte sa nás
Otázky a odpovede
Zatiaľ nebola pridaná žiadna otázka.
Napíšte svoj názor
Hodnotenia
Zatiaľ nebolo pridané žiadne hodnotenie.