Petarda DUM BUM 5G CLASSIC

Kód tovaru: 168 EAN: 168
Petarda DUM BUM 5G CLASSIC
Kód tovaru: 168 EAN: 168

Petardy DUMBUM 5G CLASSIC Petarda Dum Bum sa zapaľuje pomôcť knôtu na petarde. Petardy Dum Bum je nutné hádzať do diaľky. Po troch až šiestich sekundách nasleduje silná hlasná explózia sa zábleskom. Sila petardy závisí na množstve faktorov okolo zloží - ako kvalitná zlož je, ako je v petarde zlož napchata, aké je petarda veľkosti, čím je petarda upchatá. Stručne povedané - napr. Petarda sa zloží 1 g môže mať silnejší detonáciu než petarda sa zloží 3g. Petarda Dum Bum patrí medzi najsilnejšie voľnopredajné petardy na trhu. Efekt: extra silná explózia , 130 decibelov z 15 m Zlož: 5,5 g Nec balenie :110g Trieda nebezpečenstva: P1 Pokračovať

Cena s DPH
30.00 € 24.00 €
Cena bez DPH
20.00 €
Skladom > 5 ks

Bezpečnostné pokyny: ihneď

po zapálení petardy odhoďte do vzdialenosti min. 15 metrov. Nikdy

nehádžte petardy na osoby, zvieratá a iné živé a neživé objekty. Ak

petarda z akéhokoľvek dôvodu zlyhá a neexploduje, počkajte 30 minút a

potom ponorte petardy do nádoby s vodou.

BEZPEČNOSTNé POKYNY: výrobok musí stát na rovné, pevné a neholavej podložke. . Po zapálení odstupte alespoň o 10-20 metrov. Vždy dbejte pokyny uvedených v návode k obsluhe!

NEBEZPEČÍ: Zákaz fajčiť! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, tlakové vlny nebo zasiahnutí částicemi. Chraňte před teplem, horucimi povrchy, jiskrami, otevoreným ohnom a inými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazom/treniu. Používejte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare. V pripade požáru: vykliďte priestor. Kvoli nebezpečenstvu výbuchu haste z dostatečné vzdialenosti. Požiar NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečíenstvo výbuchu. Uchovávejte iba v povodnom balení.

Spýtajte sa nás
Otázky a odpovede
Zatiaľ nebola pridaná žiadna otázka.
Napíšte svoj názor
Hodnotenia
Zatiaľ nebolo pridané žiadne hodnotenie.