Petardy BOMB 20 ks

Kód tovaru: 252 EAN: 252
Petardy BOMB 20 ks
Kód tovaru: 252 EAN: 252

Petarda Bomb sa zapaľuje pomôcť knôtu na petarde. Petardy Bomb je nutné hádzať do diaľky. Po troch až šiestich sekundách nasleduje silná hlasná explózia sa zábleskom. Petarda Bomb je veľmi obľúbená na likvidáciu hrabošov obzvlášť krtkov na záhrade. Efekt: explózia sa zábleskom Hlučnosť: 120 decibelov z 15 metrov Zlož: 1,5 g Počet kusov v balení: 20 Váha petardy: 0,330 kg Veľkosť petardy: 6 cm Priemer petardy: 1,5 cm Balenie v kartóne: 50/20 Trieda nebezpečenstva F3 ADR zaradenie: 1,3G Bezpečnostné pokyny: ihneď po zapálení petardy odhoďte do vzdialenosti min. 10 metrov. Nikdy nehádžte petardy na osoby, zvieratá a iné živé a neživé objekty. Pokračovať

Cena s DPH
4.20 € 3.96 €
Cena bez DPH
3.30 €
Skladom > 5 ks

BEZPEČNOSTNé POKYNY: výrobok musí stát na rovné, pevné a neholavej podložke.. Po zapálení odstupte alespoň o 10-20 metrov. Vždy dbejte pokyny uvedených v návode k obsluhe!

NEBEZPEČÍ: Zákaz fajčiť! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, tlakové vlny nebo zasiahnutí částicemi. Chraňte před teplem, horucimi povrchy, jiskrami, otevoreným ohnom a inými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazom/treniu. Používejte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare. V pripade požáru: vykliďte priestor. Kvoli nebezpečenstvu výbuchu haste z dostatečné vzdialenosti. Požiar NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečíenstvo výbuchu. Uchovávejte iba v povodnom balení.

Spýtajte sa nás
Otázky a odpovede
Zatiaľ nebola pridaná žiadna otázka.
Napíšte svoj názor
Hodnotenia
Zatiaľ nebolo pridané žiadne hodnotenie.