Petardy VIPER1 Black 20 ks

Kód tovaru: 245 EAN: 245
Petardy VIPER1 Black 20 ks
Kód tovaru: 245 EAN: 245

Zábleskové petardy Wiper 1 od českého výrobcu pyrotechniky Klásek. Ide o petardy s efektom silnej explózie sa zábleskom. V balení nájdete 20 kusov. Pre aktiváciu musíte položiť petardy na zem a zapáliť iniciačnú zápalnicu na jej konci. Po 5-10 sekundách dôjde k detonácii, ktorá má zo vzdialenosti 15 metrov intenzitu hluku 120 db. Efekt: Zvukový a svetelný. Trieda nebezpečenstva: Kategória F3 - Predajné od 21 rokov! Bezpečnostné pokyny: Petardy vždy zapaľujte jednotlivo, musia byť položené na nehorľavom podklade. Po zapálení okamžite ustúpte do vzdialenosti najmenej 15 metrov. Diváci by mali byť vzdialení minimálne 25 metrov. Iba na vonkajšie použitie! Dbajte na zvýšenú opatrnosť a neohrozujte seba ani iné osoby a živé a neživé objekty. Pokračovať

Cena s DPH
3.36 € 2.88 €
Cena bez DPH
2.40 €
Skladom > 5 ks

BEZPEČNOSTNé POKYNY: výrobok musí stát na rovné, pevné a neholavej podložke. Po zapálení odstupte alespoň o 10-20 metrov. Vždy dbejte pokyny uvedených v návode k obsluhe!

NEBEZPEČÍ: Zákaz fajčiť! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, tlakové vlny nebo zasiahnutí částicemi. Chraňte před teplem, horucimi povrchy, jiskrami, otevoreným ohnom a inými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazom/treniu. Používejte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare. V pripade požáru: vykliďte priestor. Kvoli nebezpečenstvu výbuchu haste z dostatečné vzdialenosti. Požiar NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečíenstvo výbuchu. Uchovávejte iba v povodnom balení.

Spýtajte sa nás
Otázky a odpovede
Zatiaľ nebola pridaná žiadna otázka.
Napíšte svoj názor
Hodnotenia
Zatiaľ nebolo pridané žiadne hodnotenie.