Pyrotechnika Family packing(small) rodinné balenie malé Sada pyrotechniky

Kód tovaru: 1416 EAN: 1416
Pyrotechnika Family packing(small) rodinné balenie malé Sada pyrotechniky
Kód tovaru: 1416 EAN: 1416

Zábavný set Rodinné Balení malé Pyrotechnika Zábavný set Rodinné Balenie Tento set obsahuje rôzne pyrotechnické výrobky, ktoré sa od seba líšia použitím a efekty. Obsah setu: Prskavky 16 cm 10 ks (1ks) Včieličky 4ks (1ks) - detská pyrotechnika Vampíra 8ks (1ks) Color balls 20ran (2ks) - rímska svieca Tomahawk rocket 1 (4ks) - rakety Trieda nebezpečenstva: F2 Pokračovať

Cena s DPH
9.60 € 9.00 €
Cena bez DPH
7.50 €
Skladom > 5 ks

BEZPEČNOSTNé POKYNY: výrobok musí stát na rovné, pevné a neholavej podložke. . Po zapálení odstupte alespoň o 10-20 metrov. Vždy dbejte pokyny uvedených v návode k obsluhe!

NEBEZPEČÍ: Zákaz fajčiť! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, tlakové vlny nebo zasiahnutí částicemi. Chraňte před teplem, horucimi povrchy, jiskrami, otevoreným ohnom a inými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazom/treniu. Používejte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare. V pripade požáru: vykliďte priestor. Kvoli nebezpečenstvu výbuchu haste z dostatečné vzdialenosti. Požiar NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečíenstvo výbuchu. Uchovávejte iba v povodnom balení.

Spýtajte sa nás
Otázky a odpovede
Zatiaľ nebola pridaná žiadna otázka.
Napíšte svoj názor
Hodnotenia
Zatiaľ nebolo pridané žiadne hodnotenie.