Pyrotechnika Kompakt 49 ran / 30mm Žlutý drak šikmý

Kód tovaru: 157
Pyrotechnika Kompakt 49 ran / 30mm Žlutý drak šikmý
Kód tovaru: 157

Efekt: zlatá kométa do zlatých praskajúcich krozet Počet rán: 49 rán Priemer mažiare: 30 mm Doba trvania efektu: 30 s Trieda nebezpečenstva: F3 ADR zradenie: 1,3G Pokračovať

Cena s DPH
84.00 €
Cena bez DPH
70.00 €
Skladom 1 ks

BEZPEČNOSTNé POKYNY: výrobok musí stát na rovné, pevné a neholavej podložke. Je vhodné ho ukotvit proti prevráteniu Pri zapálení se nikdy nenaklánat nad výmetnou části kompaktu. Po zapálení odstupte alespoň o 10-20 metrov. Vždy dbejte pokyny uvedených v návode k obsluhe!

NEBEZPEČÍ: Zákaz fajčiť! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, tlakové vlny nebo zasiahnutí částicemi. Chraňte před teplem, horucimi povrchy, jiskrami, otevoreným ohnom a inými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazom/treniu. Používejte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare. V pripade požáru: vykliďte priestor. Kvoli nebezpečenstvu výbuchu haste z dostatečné vzdialenosti. Požiar NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečíenstvo výbuchu. Uchovávejte iba v povodnom balení.

Spýtajte sa nás
Otázky a odpovede
Zatiaľ nebola pridaná žiadna otázka.
Napíšte svoj názor
Hodnotenia
Zatiaľ nebolo pridané žiadne hodnotenie.