Pyrotechnika Motyl Biedronka 12ks

Kód tovaru: 1341 EAN: 1341
Pyrotechnika Motyl Biedronka 12ks
Kód tovaru: 1341 EAN: 1341

NEC = 33,6 G Detská zábavná pyrotechnika Biedronka 12 ks Detská pyrotechnika predstavuje najbezpečnejšiu kategóriu spomedzi zábavnej pyrotechniky. Zábavná pyrotechnika Biedronka je ideálnym spestrením každej detskej párty, či už sa jedná o narodeninovú oslavu alebo o akúkoľvek inú špeciálnu príležitosť, pri ktorej chcete urobiť radosť vašim deťom. Zapáľte iskričky radosti v očiach vašich detí. Bezpečnosť pri detskej pyrotechnike Pri používaní detskej pyrotechniky vždy myslite na bezpečnosť vás a vašich detí. Dodržiavajte pokyny napísané v návode na použitie a s pyrotechnikou manipulujte opatrne. Zábavnú pyrotechniku skladujte s dôrazom na to, že ide o horľavý materiál a nepoužívajte pyrotechniku po dobe exspirácie. Kategória nebezpečnosti: 2 Pokračovať

Cena s DPH
4.32 € 3.40 €
Cena bez DPH
2.83 €
Skladom > 5 ks

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: výrobek musí stát na rovné, pevné a nehořlavé podložce. Je vhodné ho ukotvit proti převrácení. Při zapálení se nikdy nenaklánět nad výmetnou části kompaktu. Po zapálení odstupte alespoň o 10-20 metrů. Vždy dbejte pokynů uvedených v návodu k obsluze!

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Spýtajte sa nás
Otázky a odpovede
Zatiaľ nebola pridaná žiadna otázka.
Napíšte svoj názor
Hodnotenia
Zatiaľ nebolo pridané žiadne hodnotenie.