Pyrotechnika Petardy Megatron 4 ks

Kód tovaru: 174 EAN: 174
Pyrotechnika Petardy Megatron 4 ks
Kód tovaru: 174 EAN: 174

Petarda Megatron sa zapaľuje pomôcť knôtu na petarde. Petardy Megatron je nutné hádzať do diaľky. Po troch až šiestich sekundách nasleduje silná hlasná explózia sa zábleskom. Petarda Megatron patrí medzi najsilnejšie voľnopredajné petardy na trhu. Efekt: extra silná explóziám sa zábleskom Zlož: 5 g Veľkosť petardy: 11,5 cm Počet kusov v balení: 4 Balenie v kartóne: 87/4 Trieda nebezpečenstva: F3 Pokračovať

Cena s DPH
9.19 €
Cena bez DPH
7.66 €
Skladom > 5 ks

Bezpečnostné pokyny:

ihneď po zapálení petardy odhoďte do vzdialenosti min. 15 metrov. Nikdy

nehádžte petardy na osoby, zvieratá a iné živé a neživé objekty. Ak

petarda z akéhokoľvek dôvodu zlyhá a neexploduje, počkajte 30 minút a

potom ponorte petardy do nádoby s vodou.

BEZPEČNOSTNé POKYNY: výrobok musí stát na rovné, pevné a neholavej podložke. . Po zapálení odstupte alespoň o 10-20 metrov. Vždy dbejte pokyny uvedených v návode k obsluhe!

NEBEZPEČÍ: Zákaz fajčiť! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, tlakové vlny nebo zasiahnutí částicemi. Chraňte před teplem, horucimi povrchy, jiskrami, otevoreným ohnom a inými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazom/treniu. Používejte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare. V pripade požáru: vykliďte priestor. Kvoli nebezpečenstvu výbuchu haste z dostatečné vzdialenosti. Požiar NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečíenstvo výbuchu. Uchovávejte iba v povodnom balení.

Spýtajte sa nás
Otázky a odpovede
Zatiaľ nebola pridaná žiadna otázka.
Napíšte svoj názor
Hodnotenia
Zatiaľ nebolo pridané žiadne hodnotenie.