Ohnostroj Kompakt Dumbum 250 rán, kaliber 50mm

Kód tovaru: 310 EAN: 310
Ohnostroj Kompakt Dumbum 250 rán, kaliber 50mm
Kód tovaru: 310 EAN: 310

Efekt: Biele míny s titanovou explóziou, každý mažiar = 10 rán Počet rán: 250 Kaliber: 50 mm Čas trvania: cca. 20 – 30 s. Kategória 3 (F3) – od 21 rokov ! Pokračovať

Cena s DPH
108.00 € 104.28 €
Cena bez DPH
86.90 €
Skladom 1 ks

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY: výrobok musí stáť na rovnej, pevnej a nehorľavé podložke. Je vhodné ho ukotviť proti prevráteniu. Pri zapálení sa nikdy nenaklánět nad výmetnou časti kompaktu. Po zapálení odstúpte aspoň o 10-20 metrov. Vždy dbajte pokynov uvedených v návode na obsluhu!

https://clients1.google.com/co..." data-uilc="cs" id="tw-container">

NEBEZPEČENSTVO: Zákaz fajčenia! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, výbuchu alebo zasiahnutia časticami. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Nevystavujte brúseniu / nárazu / treniu. Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare. V prípade požiaru: Priestory evakuujte. Kvôli nebezpečenstvu výbuchu požiar haste z diaľky. Požiar NEHASTE, ak sa dostane k výbušninám. Nebezpečenstvo výbuchu. Uchovávajte len v pôvodnom balení. Odstráňte obsah / nádobu odovzdaním k likvidácii oprávnenej osobe.


Spýtajte sa nás
Otázky a odpovede
Zatiaľ nebola pridaná žiadna otázka.
Napíšte svoj názor
Hodnotenia
Zatiaľ nebolo pridané žiadne hodnotenie.