Ohnostroj Kompakt Kobra 25rán 30mm (CLE4149)

Kód tovaru: 1514 EAN: 1514
Ohnostroj Kompakt Kobra 25rán 30mm (CLE4149)
Kód tovaru: 1514 EAN: 1514

číslo produktu:555 Počet rán:25 Kaliber rán:30 mm Výška efektov:50 m Šírka efektov:35 m Čas:30 sekúnd Kat.:F2 predaj od 18 rokov ! Miesto použitia:exteriér v x š x d:175 x 180 x 180 mm 1 CTN:8 ks NEC:450 g Výrobca:Black Scorpion Pokračovať

Cena s DPH
35.00 €
Cena bez DPH
29.17 €
Skladom > 5 ks

Bezpečnosť zábavnej pyrotechniky:

Pri používaní zábavnej pyrotechniky vždy myslite vašu bezpečnosť a bezpečnosť vášho majetku. Dodržiavajte pokyny napísané v návode na použitie a s pyrotechnikou manipulujte opatrne. Zábavnú pyrotechniku skladujte s dôrazom na to, že ide o horľavý materiál. Nepoužívajte pyrotechniku po dobe exspirácie.

BEZPEČNOSTNé POKYNY: výrobok musí stát na rovné, pevné a neholavej podložke.. Po zapálení odstupte alespoň o 10-20 metrov. Vždy dbejte pokyny uvedených v návode k obsluhe!

NEBEZPEČÍ: Zákaz fajčiť! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, tlakové vlny nebo zasiahnutí částicemi. Chraňte před teplem, horucimi povrchy, jiskrami, otevoreným ohnom a inými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazom/treniu. Používejte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare. V pripade požáru: vykliďte priestor. Kvoli nebezpečenstvu výbuchu haste z dostatečné vzdialenosti. Požiar NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečíenstvo výbuchu. Uchovávejte iba v povodnom balení.

Spýtajte sa nás
Otázky a odpovede
Zatiaľ nebola pridaná žiadna otázka.
Napíšte svoj názor
Hodnotenia
Zatiaľ nebolo pridané žiadne hodnotenie.