Ohňostrojová fontána Explosive fountain 3 ks

Kód tovaru: 1413 EAN: 1413
Ohňostrojová fontána Explosive fountain 3 ks
Kód tovaru: 1413 EAN: 1413

Ohňostrojová Mini fontána Explosive fountain 3ks . Pokračovať

Cena s DPH
2.64 € 2.46 €
Cena bez DPH
2.05 €
Skladom 1 ks

BEZPEČNOSTNé POKYNY: výrobok musí stát na rovné, pevné a neholavej podložke. . Po zapálení odstupte alespoň o 10-20 metrov. Vždy dbejte pokyny uvedených v návode k obsluhe!

NEBEZPEČÍ: Zákaz fajčiť! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, tlakové vlny nebo zasiahnutí částicemi. Chraňte před teplem, horucimi povrchy, jiskrami, otevoreným ohnom a inými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazom/treniu. Používejte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare. V pripade požáru: vykliďte priestor. Kvoli nebezpečenstvu výbuchu haste z dostatečné vzdialenosti. Požiar NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečíenstvo výbuchu. Uchovávejte iba v povodnom balení.

ode:F10E
Duration time: 90 s
Class of danger: F2
ADR: 1.4G
Spýtajte sa nás
Otázky a odpovede
Zatiaľ nebola pridaná žiadna otázka.
Napíšte svoj názor
Hodnotenia
Zatiaľ nebolo pridané žiadne hodnotenie.