Petardy KALAŠNIKOV 60 ran 4ks

Kód tovaru: 154 EAN: 154
Petardy KALAŠNIKOV 60 ran 4ks
Kód tovaru: 154 EAN: 154

Petardy KALAŠNIKOV 60 ran KALAŠNIKOV je větší trubice, ve které je ukryto 60 malých petard, která po zapálení knotu během 5 sekund vystřelí 60 malých ran. KALAŠNIKOV se řadí do 3. kategorie a je prodejný od 21 let. Technický popis Třída nebezpečí: 3. Kat – prodej od 21 let Efekt: zvukový Délka trvání efektu: 5s Barevnost efektů: žádná Počet ran: 60 Pokračovať

Cena s DPH
12.00 €
Cena bez DPH
10.00 €
Skladom 1 ks

Bezpečnosť zábavnej pyrotechniky:

Pri používaní zábavnej pyrotechniky vždy myslite vašu bezpečnosť a bezpečnosť vášho majetku. Dodržiavajte pokyny napísané v návode na použitie a s pyrotechnikou manipulujte opatrne. Zábavnú pyrotechniku skladujte s dôrazom na to, že ide o horľavý materiál. Nepoužívajte pyrotechniku po dobe exspirácie.

BEZPEČNOSTNé POKYNY: výrobok musí stát na rovné, pevné a neholavej podložke. . Po zapálení odstupte alespoň o 10-20 metrov. Vždy dbejte pokyny uvedených v návode k obsluhe!

NEBEZPEČÍ: Zákaz fajčiť! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, tlakové vlny nebo zasiahnutí částicemi. Chraňte před teplem, horucimi povrchy, jiskrami, otevoreným ohnom a inými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazom/treniu. Používejte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare. V pripade požáru: vykliďte priestor. Kvoli nebezpečenstvu výbuchu haste z dostatečné vzdialenosti. Požiar NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečíenstvo výbuchu. Uchovávejte iba v povodnom balení.

Spýtajte sa nás
Otázky a odpovede
Zatiaľ nebola pridaná žiadna otázka.
Napíšte svoj názor
Hodnotenia
Zatiaľ nebolo pridané žiadne hodnotenie.