Pyrotechnika Detská Crazy Ball 6ks

Kód tovaru: 306 EAN: 306
Pyrotechnika Detská Crazy Ball 6ks
Kód tovaru: 306 EAN: 306

Pyrotechnika Detská Crazy Ball 6ks 6 ks praskajúcich balonku. Trieda nebezpečenstva: F2 VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Cena s DPH
1.08 €
Cena bez DPH
0.90 €
Skladom > 5 ks
Spýtajte sa nás
Otázky a odpovede
Zatiaľ nebola pridaná žiadna otázka.
Napíšte svoj názor
Hodnotenia
Zatiaľ nebolo pridané žiadne hodnotenie.