Pyrotechnika Žabák práskající pásky CE1 I. třída 12 ks

Kód tovaru: 305 EAN: 305
Pyrotechnika Žabák práskající pásky CE1 I. třída 12 ks
Kód tovaru: 305 EAN: 305

Detská zábavná pyrotechnika Žabák: Detská pyrotechnika Žabák praskajúcí a skákajúci na zemi. Efekt: skákajúcí a praskajúci efekt Počet kusov v balení: 12 ks Trieda nebezpečenstva: F1. ADR zaradenie: 1,4G VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě. Pokračovať

Cena s DPH
2.28 €
Cena bez DPH
1.90 €
Skladom > 5 ks

BEZPEČNOSTNé POKYNY: výrobok musí stát na rovné, pevné a neholavej podložke. Po zapálení odstupte alespoň o 10-20 metrov. Vždy dbejte pokyny uvedených v návode k obsluhe!

NEBEZPEČÍ: Zákaz fajčiť! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, tlakové vlny nebo zasiahnutí částicemi. Chraňte před teplem, horucimi povrchy, jiskrami, otevoreným ohnom a inými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazom/treniu. Používejte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare. V pripade požáru: vykliďte priestor. Kvoli nebezpečenstvu výbuchu haste z dostatečné vzdialenosti. Požiar NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečíenstvo výbuchu. Uchovávejte iba v povodnom balení.

Spýtajte sa nás
Otázky a odpovede
Zatiaľ nebola pridaná žiadna otázka.
Napíšte svoj názor
Hodnotenia
Zatiaľ nebolo pridané žiadne hodnotenie.