Ohnostroj Kompakt Red glittering wilow 49 rán kaliber 30mm

Kód tovaru: 1384 EAN: 1384
Ohnostroj Kompakt Red glittering wilow 49 rán kaliber 30mm
Kód tovaru: 1384 EAN: 1384

BEZPEČNOSTNé POKYNY: výrobok musí stát na rovné, pevné a neholavej podložke. Je vhodné ho ukotvit proti prevráteniu Pri zapálení se nikdy nenaklánat nad výmetnou části kompaktu. Po zapálení odstupte alespoň o 10-20 metrov. Vždy dbejte pokyny uvedených v návode k obsluhe! NEBEZPEČÍ: Zákaz fajčiť! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, tlakové vlny nebo zasiahnutí částicemi. Chraňte před teplem, horucimi povrchy, jiskrami, otevoreným ohnom a inými zdroji zapálení. Nevystavujte obrušování/nárazom/treniu. Používejte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare. V pripade požáru: vykliďte priestor. Kvoli nebezpečenstvu výbuchu haste z dostatečné vzdialenosti. Požiar NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečíenstvo výbuchu. Uchovávejte iba v povodnom balení. Pokračovať

Cena s DPH
61.20 €
Cena bez DPH
51.00 €
Skladom 3 ks
Code:C493RG
Diameter: 30 mm
Number of shots: 49
Duration time: 35 s
Class of danger: F3
ADR:
1.3GSpýtajte sa nás
Otázky a odpovede
Zatiaľ nebola pridaná žiadna otázka.
Napíšte svoj názor
Hodnotenia
Zatiaľ nebolo pridané žiadne hodnotenie.