Pyrotechnika Petardy so zápalnou šnúrou Dumbum micro 25 ks

Kód tovaru: 150 EAN: 150
Pyrotechnika Petardy so zápalnou šnúrou Dumbum micro 25 ks
Kód tovaru: 150 EAN: 150

Obsah balenia zábavnej pyrotechniky: Toto balenie zábavnej pyrotechniky obsahuje 25 kusov petárd so zápalnou šnúrou Dumbum Micro. Nec:0,38g/ks Pokračovať

Cena s DPH
0.84 €
Cena bez DPH
0.70 €
Skladom > 5 ks

Bezpečnosť zábavnej pyrotechniky:

Pri používaní zábavnej pyrotechniky vždy myslite vašu bezpečnosť a bezpečnosť vášho majetku. Dodržiavajte pokyny napísané v návode na použitie a s pyrotechnikou manipulujte opatrne. Zábavnú pyrotechniku skladujte s dôrazom na to, že ide o horľavý materiál. Nepoužívajte pyrotechniku po dobe exspirácie.

Kategória nebezpečnosti: 2

BEZPEČNOSTNé POKYNY: výrobok musí stát na rovné, pevné a neholavej podložke. . Po zapálení odstupte alespoň o 10-20 metrov. Vždy dbejte pokyny uvedených v návode k obsluhe!

NEBEZPEČÍ: Zákaz fajčiť! Výbušnina: nebezpečenstvo požiaru, tlakové vlny nebo zasiahnutí částicemi. Chraňte před teplem, horucimi povrchy, jiskrami, otevoreným ohnom a inými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazom/treniu. Používejte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare. V pripade požáru: vykliďte priestor. Kvoli nebezpečenstvu výbuchu haste z dostatečné vzdialenosti. Požiar NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečíenstvo výbuchu. Uchovávejte iba v povodnom balení.

Spýtajte sa nás
Otázky a odpovede
Zatiaľ nebola pridaná žiadna otázka.
Napíšte svoj názor
Hodnotenia
Milan Tancos 15 Január 2022

Ďakujem vám za objednávku piro. SK

Michal 13 December 2019

Dum bum